Vores snaps

Danskernes dram, livets vand.. Ingen frokost uden mindst en god snaps. Vi har i Danmark en god tradition for snaps, og udvalget afspejler dette. Jeg har i mit udvalg holdt et fokus på snapse med relation til Thy, som Thya pog Thylandia.  Men også andre spændende varianter, som f.eks. de velsmagende Viskum snapse og Svinkløv snapsene fra nordisk brænderi..

Thy Specialhandel

v. Ole Andresen
Bredgade 151, 7760 Hurup Thy, Danmark

info@thyspecialhandel.dk.prolinux101.curanetserver.dk
Tlf. 28 19 09 23